Przywracaj?c wiar?, nadziej? i warto?ci rodzinne

 

Witamy na stronie Fundacji Wrota Nadziei.

Cieszymy si?, ?e trafi?e? do nas. Na naszej stronie znajdziesz informacj? o uwspó?cze?nieniu Biblii Gda?skiej oraz ró?ne porady rodzinne.

Poni?ej znajduje si? informacja o sprzeda?y hurtowej Uwspó?cze?nionej Biblii Gda?skiej.


NOWO?CI!

Pierwszy i najtrudniejszy etap jest ju? sko?czony. Drugi etap te? nied?ugo b?dzie sko?czony. Robimy wszystko, aby ca?a Biblia by?a gotowa do druku przed ko?cem roku. Wst?pnie planujemy wyda? Bibli? w trzech ró?nych formatach. O ile b?dziemy mieli na to finanse b?d? takie formaty:

1. Taki sam format jak NT

2. Format z du?? czcionk?

3. Format z szerokim marginesem na notatki

Dzi?kujemy za cierpliwo?? i modlitw?.

Kontakt: tel. 504-285-923  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Nr konta:
Raifeissen POLBANK
73175000120000000032661599

Przelew zagraniczny (IBAN): PL73175000120000000032661599

Kod BIC/SWIFT:  RCBWPLPW

 

Ju? dotar?a dostawa II-go wydania Uwspó?cze?nionej Biblii Gda?skiej - NT wraz z Ks. Psalmów i Przys?ów. Dost?pne w ró?nych ksi?garniach. Dost?pne równie? w wersji online. Informacja poni?ej.

                                                                                     

Sprzeda? hurtowa:

Oferujemy tylko jeden rodzaj oprawy (skóropodobna), ale opraw? mo?na zamówi? w pi?ciu ró?nych kolorach:

Od lewej: bordo, morski, karmel, granat, czarny.

Tym razem nam si? uda?o znale?? lepszego wykonawc?, wi?c jako?? druku i oprawy jest o wiele lepsza ni? pierwsze wydanie.

Wi?cej zdj?? w galerii.

Cena hurtowa: 37 z?. Minimum 25 sztuk. Optymalna ilo?? od 40 do 49 sztuk. Koszty wysy?ki my pokrywamy.

Prowadzimy wy??cznie sprzeda? hurtow?.

Sprzeda? detaliczna - Nowy Testament jest dost?pny w nast?puj?cych ksi?garniach:

Ksi?garnia Jack

Ksi?garnia Szaron

Ksi?garnia Dobry Skarbiec

Ksi?garnia Liga Biblijna

Ksi?garnia Bogulandia   

Ksi?garnia CLC

Ksi?garnia COOLSHOP

APP na komórk?:

   II wydanie ju? dost?pne

 

UBG do czytników:

PobierzEPUB    MOBI

 

Pobierz tekst w formacie PDF. 

 

 

WERSJA ONLINE !

Uwspó?cze?niona Biblia Gda?ska (NT) ju? dost?pna w dwóch DARMOWYCH programach komputerowych.

Zanstaluj program eSword. Po uruchomieniu programu, zainstaluj najnowszy modu? (PUBG).

Je?li ju? masz program, najnowszy modu? PUBG dost?pny tu

Wi?cej zdj??.